Daily Archives: August 20, 2015

Rastriya program Inauguration

ಸದ್ಭಾವನೆ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು

ಪೂರಕ: ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ

ಬೀದರ: ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ, ಸಹಕಾರ, ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇತ್ತಿಚೀಗೆ ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ Rastriya sadbhavana saptah enaguration photo1ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ದುಷ್ಟ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸೌರ್ಹಾತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಅವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಆನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸದ್ಭಾವನೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.