Daily Archives: July 25, 2014

Sms facility for Govt. Schools

composemail-iconಬೀದರ್: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಖರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಖಂಖ ಇಛಡಜಜ ಆಡಿಡಿಜಟಿಜಜಟ್ಛಿಜ ಖಣಡಡಿಜಟ)  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.